Mooi is dat

Maandenlang is de blog niet bereikbaar. Allerlei sites bezocht, php files aangepast. Niets werkte. Dan vandaag toch maar de laatste versie opnieuw gedownload, uitgepakt en… blijkt alles weer te werken. Dus ik ga weer verder met proberen. Ik hoop snel weer tijd te hebben voor de volgende bloh.

Je zou maar in het laatste jaar van je vo zitten

Een hart hebben voor de zorg en dan dit in de keuzegids MBO 2016 lezen

Keuzegids MBO 2016: kansen zorgstudies verslechterd, bouw verbeterd

Vooral de perspectieven na een mbo-opleiding voor de gezondheidszorg zijn in twee jaar tijd duidelijk verslechterd. Voor Mbo Verzorging waren ze al ‘matig’ en zijn ze nu ‘slecht’. Maar ook voor Mbo Verpleging, dat eerder nog goede kansen bood, ziet het er nu ongunstig uit. Door bezuinigingen in de gezondheidszorg zijn hier veel minder vacatures te verwachten dan voorheen, terwijl het aantal studenten onverminderd groot blijft.

Hele artikel

Technisch redeneren in MBO Zorgberoepen

Een paar maanden terug heb ik bij een bijeenkomst omtrent Zorgtechnologie & Innovatie in het onderwijscurriculum, de term technisch redeneren geïntroduceerd. Reden hiervoor is de toenemende aandacht voor technologie in de zorg waarbij bijna alle aandacht alleen gaat naar het gebruik en inzet van (zorg)technologie.
Ik heb inmiddels een groot aantal demonstraties meegemaakt in zorgsituaties waarbij er iets fout gaat in of met technologie. Niets nieuws zou  je denken, techniek is niet onfeilbaar. Toch zie ik dan geregeld gebeuren dat de aandacht direct en blijvend naar de techniek gaat. De zorgvrager of het publiek wordt per acuut vergeten, gedurende langere tijd. Wat mij betreft ongewenst gedrag. Het contact met de zorgvrager, (liefst vanuit de regie van de zorgvrager)  moet blijven terwijl je al redenerend een aantal scenario’s de revue laat passeren om het probleem op te lossen. Stroom aansluiten bij device dat leeg is, technische ondersteuning inroepen indien de robot niet juist geconfigureerd is, wie kan mij ondersteunen, heb ik een plan B etc.. Net als klinisch redeneren moet het technisch redenen systematisch worden aangeleerd. Dit zou een duidelijk omschreven competentie moeten  zijn voor alle medewerkers in de zorgberoepen en opgenomen moeten worden in het onderwijscurriculum.